skip to Main Content
938051585 anoiaactiva@anoia.cat
Atenea Ocupacio 2

Arrenca un segon grup d’Atenea amb una quinzena de participants

Una quinzena de dones formarà part del segon grup del programa Atenea, que impulsen l’Ajuntament d’Igualada i Anoia Activa. Es tracta de dones amb una titulació tècnica superior o universitària, o amb una trajectòria professional consolidada, que trobaran formació, orientació i acompanyament per ocupar llocs de treball adequats als seus perfils professionals. El grup treballarà durant el segon trimestre del 2019, i aquesta setmana ja s’ha celebrat la primera trobada.

El projecte Atenea es va iniciar el 28 de gener, amb un primer grup de 15 participants amb el qual es va treballar durant tot el primer trimestre. Aquest dimarts 2 d’abril han començat les trobades amb un segon grup d’una quinzena de dones, que se’n podrà beneficiar durant el segon trimestre.

Atenea és un programa innovador en el terreny de la igualtat d’oportunitats en el mercat de treball,  amb l’objectiu de fomentar la inserció laboral de dones que tenen un alt nivell de qualificació professional i que, tot així, tenen dificultats alhora d’integrar-se al món laboral, o bé de promocionar-se dins l’empresa. Compta amb un nivell molt alt d’inserció, i en les darreres edicions dues de cada tres participants han trobat feina.

El projecte preveu la realització d’itineraris individualitzats, i ofereix a les participants tres tipus d’accions: orientació professional, formació i pràctiques.

El servei d’ i elaboració del propi projecte professional ofereix acompanyament en tot el procés de recerca de feina i d’inserció laboral, mitjançant sessions de grup i tutories individuals.

En segon lloc, les participants reben formació grupal a través de tallers d’educació emocional per treballar competències que afavoreixin la recerca de feina i la inserció laboral. També es fan tallers on es treballen estratègies i tècniques per a la recerca activa de feina, i finalment, el programa inclou sessions de networking amb empreses i reclutadors per generar oportunitats professionals per a les participants.

A més, les participants poden fer pràctiques laborals a les empreses, on poden millorar el seu perfil professional i afavorir la seva inserció laboral.

El projecte Atenea està organitzat per l’Ajuntament d’Igualada i el Consell Comarcal de l’Anoia. Aquesta actuació es troba emmarcada en el projecte “Treball a les 7 comarques” i està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local.

Per a sol·licitar més informació es pot contactar amb Ig-Nova Ocupació, al carrer Lleida 78,  trucar al 93 805 57 10 o bé enviar un correu electrònic a ignovaocupacio@aj-igualada.net.

 

Atenea dones ocupació

Back To Top