skip to Main Content
938051585 anoiaactiva@anoia.cat

El Projecte Anoia Activa engloba un conjunt d’activitats, serveis i tràmits dirigits a l’empresa per facilitar l’assessorament tècnic i especialitzat en matèria d’ocupació.

INTERMEDIACIÓ LABORAL

És un servei que té per objectiu facilitar-vos el reclutament de persones candidates i posar a la vostra disposició un servei que us acompanyarà durant tot el procés de selecció.

Si la vostra empresa necessita una selecció de persones candidates que s’ajustin al perfil professional que requeriu, ajuda per fer una millor definició del perfil, assessorament sobre el procés selectiu més adient o informació sobre els contractes de treball bonificats etc., podeu contactar directament amb el personal tècnic especialitzat del Projecte Anoia Activa i us assessorarem i gestionarem la vostra oferta de forma gratuïta.

Oferim assessorament en el procés de contractació, modalitats de contracte, bonificacions i altres tràmits.

Proporcionem candidatures ajustades als perfils sol·licitats:

-Coneixement previ dels candidats: derivem a candidats amb la garantia que el seu perfil encaixa amb la demanda perquè que han estat atesos pel nostre personal tècnic especialitzat o per orientadors/es adherits a la xarxa dels Serveis d’Ocupació Locals de la província de Barcelona.

-Analitzem les vostres necessitats a nivell de competències professionals tècniques i transversals i filtrem possibles candidats per a trobar el candidat idoni al lloc ofertat.

-Agilitat i facilitat en els tràmits, els tràmits poden realitzar-se de forma virtual o presencial, segons prefereixi l’empresa, i sols es requerirà d’emplenar una fitxa amb les dades de l’oferta i una altra de protecció de dades.

Comunicació contínua telefònica, per correu electrònic o presencial, fins cobrir el lloc ofertat.

No t'aturis i avança
Segueix forman-te

FORMACIÓ A MIDA

De la prospecció i els contactes amb les empreses de la comarca obtenim i detectem les necessitats de les mateixes i projectem:

  •  Accions formatives: en base als perfils professionals sol·licitats per les empreses de la comarca, planifiquem i oferim formacions per cobrir aquestes necessitats.
  • Seminaris d’impuls del teixit empresarial local: oferim seminaris de suport al teixit productiu. En aquest moment l’oferta de seminaris està centrada en màrketing digital i en eines comercials per a les empreses per tal que aquestes puguin millorar la seva imatge digital, fer promoció de la marca i identificar nous clients, així com millorar la seva competitivitat i dotar d’eines per marcar una estratègia comercial per permeti augmentar les vendes.

ASSESSORAMENT EN LA CREACIÓ D’EMPRESES D’ECONOMIA SOCIAL, ACOMPANYAMENT EN LA CREACIÓ I RECONVERSIÓ

Seguiment i acompanyament de tots els tràmits necessaris de la mà de l’Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central en la creació de noves empreses en el sector i la reconversió d’altres figures jurídiques a figures d’Economia Social i Solidària.

PRÀCTIQUES EN EMPRESES

Oferim l’oportunitat de que pugueu tenir persones en pràctiques a la vostra empresa per tal que la persona es familiaritzi en el vostre entorn de treball i en les ocupacions i perfils professionals que tingueu vacants.

INFORMACIÓ REFERENT ALS INCENTIUS PER A LA CONTRACTACIÓ

Les empreses que contractin determinats col•lectius poden obtenir incentius, en quanties fixes segons el col·lectiu i altres tipus d’ajuts i subvencions.

Les empreses poden rebre assessorament tècnic sobre la normativa vigent en contractació per part del nostre equip tècnic.

CONSULTES DE FINANÇAMENT, INTERNACIONALITZACIÓ I CONTRACTACIÓ

Treballem en col·laboració amb altres agents de la Comarca i supramunicipals per acompanyar a les empreses de la Comarca en processos d’internacionalització, cerca de finançament, innovació i creixement.

VOLS FER-NOS UNA CONSULTA?


RGPD Afirmo haver llegir la Política de privacitat i n'accepto les condicions

Back To Top