skip to Main Content
938051585 anoiaactiva@anoia.cat
Atenea Anoia Activa Insercio

Comença una nova edició del projecte d’Atenea amb una quinzena de participants

Una quinzena de dones formarà part de l’edició d’enguany del projecte Atenea impulsat per l’Ajuntament d’Igualada dins del marc d’Anoia Activa. Es tracta de dones amb una titulació tècnica superior o universitària, o amb una trajectòria professional consolidada, que trobaran formació, orientació i acompanyament per ocupar llocs de treball adequats als seus perfils professionals. El grup treballarà durant el primer trimestre del 2021, i aquesta setmana ja s’ha celebrat la primera trobada amb un grup de 15 participants.

Atenea és un programa innovador en el terreny de la igualtat d’oportunitats en el mercat de treball,  amb l’objectiu de fomentar la inserció laboral de dones que tenen un alt nivell de qualificació professional i que, tot així, tenen dificultats a l’hora d’integrar-se al món laboral, o bé de promocionar-se dins l’empresa. Compta amb un nivell molt alt d’inserció, i en les darreres edicions dos de cada tres participants han trobat feina.

El projecte preveu la realització d’itineraris individualitzats i ofereix a les participants tres tipus d’accions: orientació professional, formació i pràctiques.

En primer lloc, les accions d’orientació professional ofereixen acompanyament en l’elaboració del propi projecte professional,  així com en tot el procés de recerca de feina i d’inserció laboral, mitjançant sessions de grup i tutories individuals.

En segon lloc, les participants reben formació grupal a través de tallers d’educació emocional     – per treballar competències que afavoreixin la recerca de feina i la inserció laboral –  i  tallers de tècniques per a la recerca de feina – on es treballen estratègies per a la recerca activa de feina-. A més, el programa inclou sessions de networking amb empreses i reclutadors per generar oportunitats professionals per a les participants.

Finalment, les participants poden fer pràctiques laborals a les empreses, on poden millorar el seu perfil professional i afavorir la seva inserció laboral.

El projecte Atenea està organitzat per l’Ajuntament d’Igualada i el Consell Comarcal de l’Anoia. Aquesta actuació es troba emmarcada en el projecte “Treball a les 7 comarques” i està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local.

Back To Top