skip to Main Content
938051585 aeo@anoia.cat
Presentacio Curs Carretoner

Inici de la formació de preparació de comandes i càrregues amb carretó

S’inicia a Piera la formació de preparació de comandes i càrregues amb carretó en el marc d’Anoia Activa

El passat dilluns 5 de març es va iniciar a “la Nau” de l’Ajuntament de Piera la formació de preparació de comandes i càrregues amb carretó organitzat pel Consell Comarcal de l’Anoia dins el programa Anoia Activa.

El curs adreçat a persones que es troben inscrites com a demandants d’ocupació o millora d’ocupabilitat, té l’objectiu de  millorar les competències tècniques necessàries per a manipular carretons elevadors i aprofundir en diversos àmbits que faran que els alumnes tinguin els coneixements per desenvolupar aquesta tasca.

La formació consta de 185 hores

de les quals 20 són d’aprenentatges transversals i 165h estan dedicades a aprenentatges específics concrets: Procediments per la preparació de comandes, sistemes i equips per la preparació de comandes, envasos i embalatges i manipulació de carretó.

La mesura formativa de preparació de comandes i manipulació de carregues amb carretó és un ampliació de la mesura formativa de seguretat en el maneig i conducció de carretons elevadors i plataformes elevadores mòbils de personal que s’ha dut a terme en edicions anteriors.

Enguany la proposta es durà a terme en dos municipis: Piera i Masquefa. L’objectiu és formar a persones perquè assoleixin el perfil que actualment demanen les empreses de la zona i propiciar d’aquesta forma la possible contractació. D’altra banda, volem afiançar la col·laboració entre les tres entitats (Consell Comarcal de l’Anoia, Ajuntament de Piera i Ajuntament de Masquefa) alhora d’executar accions conjuntes.

Es proporciona als alumnes els instruments i eines necessaris per a portar a terme les funcions que caracteritzen la intervenció professional definida. I assolir el coneixement i el domini d’habilitats i destreses adequades per la tasca professional així com promoure l’autoestima i autoconfiança dels participants facilitant la seva inserció laboral.

El programa Anoia Activa, està coliderat pel Consell Comarcal de l’Anoia i l’Ajuntament d’Igualada i totes les seves accions estan subvencionades pel Servei d’Ocupació de Catalunya en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local i cofinançades pel Servei d’Ocupació de Catalunya, Generalitat de Catalunya i el Servicio Público de Empleo Estatal, del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Back To Top