skip to Main Content
938051585 aeo@anoia.cat
Carregant Accions formatives

« All Accions formatives

 • Aquest event ja ha passat.

Curs Tècnic/a en SAP

12/09/2019 a 09:00 - 13/12/2019 a 14:00

Gratuït
Curs tècnic/a en SAP

Com a novetat, aquest any se celebrarà la primera edició del curs en Tècnic/a en SAP, especialitat en finances i recursos humans. Aquest curs permet aprendre a fer servir els mòduls del programa SAP dedicats a comptabilitat, facturació i nòmines. En aquest cas, a l’hora de seleccionar els alumnes es tindrà en compte si els participants tenen una certa experiència o formació prèvia en tasques d’administratiu. El curs té lloc entre el 12 de setembre i el 13 de desembre a IgNova Ocupació, de dilluns a divendres de 9 a 14h. La formació consta de 335 hores, de les quals es faran 100 hores de pràctiques, i les preinscripcions estaran obertes fins el 12 de juliol.

335h (100h pràctiques incloses)

Data límit d’inscripció: 12/07/2019

Inscripcions: recepció d’Ig-NOVA OCUPACIÓ (de dilluns a divendres de 9-16h) Carrer de Lleida, 78, 08700 Igualada.  Telf. 93 805 57 10

 

Temari:

AT APRENENTATGES TRANSVERSALS

AT1 Activitat didàctica 1: Coneixements laborals bàsics: contracte, nòmina, drets i deures del treballador.

AT1.1. – Documents laborals: contracte i nòmina.

AT1.2. – Drets i deures del treballador.

 

AT2 Activitat didàctica 1: C. Conductual: Estratègies emocionals per a superar el contacte amb l’empresa, l’estada de pràctiques i l’entrevista.

AT2.1. – Fenomen emocional.

AT2.2. – Intel·ligència emocional.

AT2.3. – Consciència emocional.

AT2.4. – Autoconeixement.

AT2.5. – Regulació emocional.

AT2.6. – Habilitats socio- emocionals.

AT2.7. – Autonomia personal.

 

AT3 Activitat didàctica 1: TRF: Eines de recerca de feina: cv, carta de presentació, elevator pitch.

AT3.1. – Tipologia i característiques d’un currículum vitae.

AT3.2. – La carta de presentació.

AT3.3. – Elevator pitch.

 

AT4 Activitat didàctica 1: Coneixement del mercat laboral: sector administratiu (finances i RRH) a l’Anoia.

AT4.1. –  Recerca de bases de dades d’empreses al territori.

AT4.2. –  Elaboració d’una base de dades d’empreses d’interès.

 

AT5 Activitat didàctica 1: PRL en treballs d’oficina.

AT5.1. – Treball i salut. Els riscos professionals. Factors de risc.

AT5.2. – Danys derivats del treball. Accident laboral. Malaltia professional i altres patologies associades.

AT5.3. – Marc normatiu bàsic. Drets i deures de totes les parts implicades en la prevenció de riscos laborals.

AT5.4. – Riscos lligats a les condicions de seguretat

AT5.5. – Riscos lligats al medi ambient de treball

AT5.6. – Càrrega de treball, fatiga i la insatisfacció personal

AT5.7. – Sistemes elementals de control de riscos. Proteccions individuals i col·lectives

AT5.8. – Incendis. Plans d’emergència i evacuació

AT5.9. – Ergonomia

AT5.10. – Primers auxilis

 

AT6 Activitat didàctica 1: C: Digital: Fer arribar el cv a l’empresa: COM (PC / e-mail, mòbil / tablet) i ON (autocandidatura, cercadors d’ofertes, ETTs, empreses de selecció,  xarxes socials i portals d’ocupació)

AT6.1. – COM (PC / e-mail, mòbil / tablet)

AT6.2. – ON autocandidatura, cercadors d’ofertes, ETTs, empreses de selecció,  xarxes socials i portals d’ocupació

 

AT7 Activitat didàctica 1: C. Lingüística: Habilitats comunicatives en el contacte amb l’empresa, l’estada de pràctiques i l’entrevista.

AT7.1. – L’expressió de forma oral.

AT7.2. – L’expressió de forma escrita

 

AE – APRENENTATGE ESPECÍFICS

AE1 – Activitat didàctica: Finances

AE1.1. – Capacitació tècnica

Menú SAP FI nivell usuari. ž   Accés a les transaccions. ž   Comptes de major a nivell del pla i de la societat. ž   Obrir i tancar períodes comptables. ž   Registre de documents de gran. ž   Dades mestres de creditors i deutors. ž   Registre factures i abonaments. ž   Informes de partides individuals i de partides obertes. ž   Variant de visualització d’informes. ž   Modificar i anul·lar documents comptabilitzats. ž   Compensació de partides obertes: compensació de compte, pagaments parcials i partides per la resta. ž   Tresoreria i Gestió de caixa. ž   Execució del programa de pagaments. ž   Programa de reclamacions.

AE1.2. – SAP FI – Gestió Financera

 • Parametritzacions bàsiques
 • Dades mestres
 • Comptes de gran, de deutor i creditor
 • Comptes de major especial (CME)
 • Entrada preliminar de documents
 • Registre i control de documents
 • Períodes comptables
 • Control de comptabilització
 • Compensació de partides obertes
 • Diferències de pagament
 • Llibre de caixa
 • Programa de pagaments automàtics
 • Programa de reclamacions automàtiques
 • Processos de tancament
 • Periodificacions
 • Tancament de l’exercici
 • Estructura de balanç.

AE1.3. – SAP FI – Actius fixes (TFIN52)

 • Estructures organitzatives
 • Pla de valoració
 • Dades mestres d’actius fixos
 • Moviments d’actius fixos: altes, transferències i baixes
 • Operacions periòdiques
 • Àrees de valoració
 • Claus d’amortització
 • Càlcul i comptabilització de amortització.

 

AE2 – Activitat didàctica: RRHH

AE2.1. – Capacitació tècnica

 • Menú SAP HR nivell usuari
 • Estructures bàsiques de personal i mestre de personal (PA)
 • estructura d’empresa: societats, divisions i subdivisions
 • Estructura de personal: status, grups i àrees de personal
 • Infotipos i Mesures
 • Concepte de infotipo. Propietats dels infotipos. Entrada ràpida de infotipos
 • Mesures de Infogrupos
 • Gestió de Temps (T / PT). Gestió de temps bàsica en SAP
 • Absentismes i presències
 • Infotipos de nòmina (PI). Operant amb Nòmina en SAP (PI). Informes de Nòmina
 • Estructura Organitzativa (OM).

AE2.2. – Gestió i administració

 • Contractació d’un empleat
 • Dades de candidats i empleats
 • Dades de temps
 • Formació
 • Gestió del rendiment
 • Gestió de la remuneració
 • Càlcul de nòmina
 • Planificació de costos de personal
 • Avaluacions
 • Gestió, tractament, avaluació i execució de projectes
 • Dades personals
 • Relacions entre horari de treball teòric i retribucions bàsiques
 • Estructura de la remuneració
 • CC nòmines
 • Mesures de personal
 • Ocupació global
 • Registre de temps
 • Plans d’horari de treball
 • calendari de festius
 • Personal a temps parcial
 • Models d’horari de treball
 • Lloc de treball i gestió de temps
 • Assignació de costos i facturació d’activitats

Organitzadors

Anoia Activa
Ajuntament d’Igualada
Consell Comarcal de l’Anoia

Recinte

Ignova
C/Lleida, 78
Igualada, Barcelona 08700
+ Mapa de Google
Back To Top